Case All Star Småbolag

 • Fonder
 • Sverige

Utveckling

En vecka (-1,9 %)
Tre månader (11,1 %)
Ett år (16,0 %)
Tre år (26,4 %)

Om Fonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag emitterade i Sverige. Fonden tillämpar en aktiv investeringsstrategi vilket kan innebära betydande avvikelser från angivet jämförelseindex. Fonden vänder sig till investerare med ett långsiktigt sparande där hög avkastning med tillhörande hög risk efterfrågas. Fondens investeringsobjekt får vid investeringstillfället inte överstiga 1 % av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde.

Översikt

 • ISIN SE0010134288
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Handel Dagligen
 • Köpavgift 0,00%
 • Säljavgift 0,00%
 • Courtage 0,00 %
 • Produktens målgrupp 3
 • Valuta SEK
 • Risk 4
 • Hållbarhetsbetyg

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Morningstars fondbetyg