Case Högräntefond A

 • Fonder
 • Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk

Utveckling

En vecka (0,1 %)
Tre månader (2,0 %)
Ett år (8,7 %)
Tre år (13,4 %)

Om Fonden

Case Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.

Översikt

 • ISIN SE0001338674
 • Förvaltningsavgift 0,95 %
 • Handel Dagligen
 • Köpavgift 0,00%
 • Säljavgift 0,00%
 • Courtage 0,00 %
 • Produktens målgrupp 2
 • Valuta SEK
 • Risk 2
 • Hållbarhetsbetyg

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Morningstars fondbetyg