Cliens Företagsobligationer A

Utveckling

En vecka (0,6 %)
Tre månader (1,4 %)
Ett år (6,2 %)
Tre år (-2,0 %)

Översikt

  • ISIN SE0010948422

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Dokument