Cliens Mixfond B

 • Fonder
 • Blandfond - SEK, balanserad

Utveckling

En vecka (0,5 %)
Tre månader (6,6 %)
Ett år (13,7 %)
Tre år (15,9 %)

Om Fonden

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som har möjlighet att placera i svenska räntebärande och svenska och internationella aktier. Fonden skall alltid ha minst 25 % investerat i båda tillgångsslagen. Fonden har som målsättning är att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering.

Översikt

 • ISIN SE0004841070
 • Förvaltningsavgift 0,95 %
 • Handel Dagligen
 • Köpavgift 0,00%
 • Säljavgift 0,00%
 • Courtage 0,00 %
 • Produktens målgrupp 2
 • Valuta SEK
 • Risk 3
 • Hållbarhetsbetyg

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Morningstars fondbetyg