Important information for people outside of Sweden

This Website is not directed at and is not intended for persons who are prohibited under the applicable laws or regulations of their citizenship, domicile or residence from having access to or use the Website. This applies in particular to residents in the United States, the UK, Australia, Canada and Japan (Regarding U.S and U.K. persons, see terms for such persons below). Persons who are prohibited from having access to the information on this Website or who are in doubt whether they are permitted to access or use the information or not, are requested to leave the Website.

Accordingly, the services and products described in this Website do not constitute an offer to transact business in any jurisdiction where such an offer would be considered unlawful. The information provided on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any security, investment fund, investment advice or other product or service to anyone in any jurisdiction in which an offer or solicitation is not authorized or cannot legally be made or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. If you choose to access this Website, you do so at your own initiative and risk and are responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations that may apply to you. Strivo reserves the right not to provide any such products or services to any person if in the view of Strivo (without Strivo having an obligation to verify this) the provision of such services could be in violation of law or regulation in such person's home country jurisdiction or any other jurisdiction.

The information on this Website is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services by means of this Website, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations by means of this web site will be acknowledged or accepted.

Nothing on this website should be construed as a solicitation or offer, or recommendation, to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction, or to provide any investment advice or service within the meaning of, or as permitted by, the U.K. Financial Services and Markets Act 2000.

Viktig information till personer utanför Sverige

Webbplatsen vänder sig inte till personer som är förhindrade att ha tillgång till en sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder som de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i USA, UK, Australien, Kanada eller Japan (Beträffande U.S. och U.K. persons, se nedanstående villkor för sådana personer). Om du är förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen får du inte använda den. I sådant fall ber vi dig att omgående lämna Webbplatsen.

Strivo förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person om det kan strida mot lagstiftning eller andra regler i personens hemland eller i något annat land.

Informationen på denna Webbplats riktar sig i övrigt inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person enligt Regulation S i U.S. Securities Act från 1933. Informationen på Webbplatsen skall inte anses vara ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster med hjälp av denna Webbplats och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas med hjälp av denna Webbplats kommer att godkännas eller accepteras.

Informationen på Webbplatsen ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande eller rekommendation att förvärva eller avyttra investeringar eller för att genomföra någon annan transaktion, eller tillhandahålla investeringsrådgivning eller tjänster i den mening som avses i, eller som är tillåtet enligt UK Financial Services and Markets Act 2000.