Strivo lanserar Emission 2021:7

Idag lanserar Strivo Emission 2021:7.

En spännande och hållbar nyhet är 2532 Indexbevis Grönt USA Platå, som ger exponering mot ett amerikanskt aktieindex med bolag som bedöms kommer gynnas av USA:s stora klimatsatsningar.

Joe Bidens klimatplan (”The Green New Deal”) syftar till att uppnå en 100 procent ren och utsläppsfri ekonomi senast år 2050. Bara de närmaste fyra åren kommer omkring två biljoner dollar att investeras i grön infrastruktur med bland annat omfattande satsningar på tågnätet, elektrifiering av fordonsflottan, samt till omställningen till en förnyelsebar energisektor.

Totalt lanseras 16 placeringar och utöver Hållbarhet består emission 2021:7 av vårt grundutbud samt casen Halvledare och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 5 november 2021.

DISCLAIMER
Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.