Primrose Partners kommenterar blogginlägg

Lördagen den 17 juni lade den s.k. oberoende rådgivaren Småspararguiden ut två blogginlägg om Svensk Värdepappersservice, ett systerbolag till Strivo (samma texter publicerades även i Affärsvärlden). Blogginläggen vilar på felaktiga grunder med ett antal sakfel och tendentiösa antaganden. Dessa sakfel och antaganden använder bloggaren för att framhäva en bild som passar dennes egna syften som konkurrent på rådgivningsmarknaden. I dokumentet nedan bemöter Strivos moderbolag Primrose Partners de mest uppenbara faktafelen i inläggen.

Aktuella villkor emission 2023:6

22 september 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Strivo lanserar Emission 2023:6

05 september 2023

Nu lanseras Strivos höstemission, innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.