Primrose Partners kommenterar blogginlägg

Lördagen den 17 juni lade den s.k. oberoende rådgivaren Småspararguiden ut två blogginlägg om Svensk Värdepappersservice, ett systerbolag till Strivo (samma texter publicerades även i Affärsvärlden). Blogginläggen vilar på felaktiga grunder med ett antal sakfel och tendentiösa antaganden. Dessa sakfel och antaganden använder bloggaren för att framhäva en bild som passar dennes egna syften som konkurrent på rådgivningsmarknaden. I dokumentet nedan bemöter Strivos moderbolag Primrose Partners de mest uppenbara faktafelen i inläggen.

Aktuella villkor emission 2024:1

12 februari 2024

Emission 2024:1 tecknas till och med den 8 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.