Fastställda villkor för emission 2022:5

Emission 2022:5 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2693 Räntebevis Stena

SE0017858681

7%

7.5%

2694 Räntebevis Intrum

SE0017858673

7%

8.26%

2695 Fondobligation Global Optimalstart

SE0018169138

200%/100%

200%/102.25%

2697 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219800

8%

8.06%

2698 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219776

7.5%

8.27%

2700 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart

SE0018014334

20% / 7%

26% / 7%

2701 Autocall Svenska Bolag Step Down

SE0018219768

17%

20.5%

2702 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0018219867

2.1%

2.16%

2703 Indexbevis Sverige Twinwin

SE0018220220

200%/100%

205%/100%

2704 Marknadscertifikat Global

GB00BMWP4S24

100%

100%

2705 Marknadswarrant Hållbar Energi

GB00BMFS6S21

100%

100%

2706 Marknadswarrant Sverige Småbolag

FR001400BAT7

100%

106%

 

 

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.