Fastställda villkor för emission 2022:5

Emission 2022:5 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2693 Räntebevis Stena

SE0017858681

7%

7.5%

2694 Räntebevis Intrum

SE0017858673

7%

8.26%

2695 Fondobligation Global Optimalstart

SE0018169138

200%/100%

200%/102.25%

2697 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219800

8%

8.06%

2698 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219776

7.5%

8.27%

2700 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart

SE0018014334

20% / 7%

26% / 7%

2701 Autocall Svenska Bolag Step Down

SE0018219768

17%

20.5%

2702 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0018219867

2.1%

2.16%

2703 Indexbevis Sverige Twinwin

SE0018220220

200%/100%

205%/100%

2704 Marknadscertifikat Global

GB00BMWP4S24

100%

100%

2705 Marknadswarrant Hållbar Energi

GB00BMFS6S21

100%

100%

2706 Marknadswarrant Sverige Småbolag

FR001400BAT7

100%

106%

 

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.