Fastställda villkor för emission 2022:1

Emission 2022:1 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2596 Indexbevis Läkemedel Platå

SE0017482946

500%

510%

2597 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0017482953

400%

400%

2598 Indexbevis Europeiska Banker Platå

SE0017483829

440%

430%

2599 Fondbevis Realinvest Lock & Secure

SE0017483464

120%

157%

2600 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016844351

2%

2%

2601 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis

SE0017483803

1.2%

1.45%

2602 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016844385

12% / 4%

12.61% / 4%

2603 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0017483456

11 / 7%

13.5% / 9%

2604 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger

SE0016844377

10%

12.83%

2605 Autocall Nordisk Hälsovård PlusMinus

SE0016844393

2%

2%

2607 Fondobligation Idea

SE0017484934

190%

210%

2608 Marknadswarrant Emerging Markets

GB00BPNXMT36

100%

100%

2609 Marknadscertifikat Realinvest

NL0015000QY5

100%

100%

2610 Marknadscertifikat Idea

GB00BNNWXL59

130%

131%

2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GM5

100%

100%

2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

DE000DM34GN3

100%

100%

 

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.