Fastställda villkor för emission 2021:6

Emission 2021:6 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2501 Autocall Nordisk Telekom Combo

SE0016276968

11% / 4%

9.5% / 4%

2502 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016274740

2.00%

2.00%

2503 Autocall Svenska Bolag

SE0016274732

11.00%

11.00%

2504 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016274716

12.5% / 4%

11.25% / 4%

2505 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0016274831

6.5% / 2.5%

7.75% / 2.5%

2506 Autocall Nordiska Bolag Combo

SE0016274849

10% / 10%

14.3% / 11%

2507 Indexbevis Sverige Platå

SE0016786248

400%

400%

2508 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0016785687

400%

400%

2510 Fondobligation Idea

SE0016786461

100%

115%

2511 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000KB6

100%

100%

2512 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000KC4

100%

100%

2513 Marknadswarrant Svenska Småbolag

GB00BMH82V54

100%

100%

2514 Marknadscertifikat Svenska Småbolag

GB00BMH83012

100%

100%

2515 Marknadscertifikat Global Fondkorg

GB00BN7FQF50

105%

105%

 

 

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.