Fastställda villkor för emission 2021:6

Emission 2021:6 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2501 Autocall Nordisk Telekom Combo

SE0016276968

11% / 4%

9.5% / 4%

2502 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016274740

2.00%

2.00%

2503 Autocall Svenska Bolag

SE0016274732

11.00%

11.00%

2504 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016274716

12.5% / 4%

11.25% / 4%

2505 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0016274831

6.5% / 2.5%

7.75% / 2.5%

2506 Autocall Nordiska Bolag Combo

SE0016274849

10% / 10%

14.3% / 11%

2507 Indexbevis Sverige Platå

SE0016786248

400%

400%

2508 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0016785687

400%

400%

2510 Fondobligation Idea

SE0016786461

100%

115%

2511 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000KB6

100%

100%

2512 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000KC4

100%

100%

2513 Marknadswarrant Svenska Småbolag

GB00BMH82V54

100%

100%

2514 Marknadscertifikat Svenska Småbolag

GB00BMH83012

100%

100%

2515 Marknadscertifikat Global Fondkorg

GB00BN7FQF50

105%

105%

 

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.