Återbäring till Strivos fondkunder

För årets första kvartal fick Strivos fondkunder en återbäring på sammanlagt 13,6 miljoner kronor.

Hos Strivo handlar du fonder till nettopris, vilket innebär en betydande rabatt på fondens ordinarie förvaltningsavgift. Detta uppnås genom att vi återbetalar alla de fondprovisioner som fondbolagen normalt sett betalar ut till banker och nätmäklare.

Strivos fondkunder fick den 15 juni en återbäring om sammanlagt 13,6 miljoner kronor utbetalt till sina konton. Medel hänförliga till årets första kvartal.

Att flytta sina fonder från de traditionella storbankerna och nätmäklarna till Strivo kan innebära stora besparingar. Kontakta din rådgivare för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.