Aktuella villkor emission 2023:6

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
2917 Räntebevis Intrum 65% Skydd SE0020180669 8.00% 7.45%
2918 Räntebevis Intrum SE0020180636 11.00% 11.95%
2919 Kreditbevis Europa High Yield SE0020845113 7.25% 8.00%
2920 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020845105 7.25% 7.90%
2921 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020846194 1.00% 0.97%
2922 Autocall Nordisk Handel Combo SE0020180644 14% / 5% 15.20% / 5%
2923 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo SE0018014581 13% / 5% 12.2% / 5%
2924 Fondobligation Globala Kvalitetsbolag SE0020846301 160% 160%
2925 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0020845451 100% 100%
2926 Autocall Svenska Bolag Step Down SE0020846400 14.00% 14.56%
2927 Fondobligation Nordiska Fastigheter SE0020846517 300% 300%
2928 Aktiebevis Swedbank & Nordea Platå SE0020846541 475% 435%
2929 Marknadscertifikat Teknik GB00BQRRMT88 100% 100%
2930 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001MJ3 100% 102%
2931 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter GB00BQRRMS71 100% 100%
2940 Räntebevis Intrum SE0020180776 12.50% 13.30%

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.