Aktuella villkor emission 2023:5

Emission 2023:5 tecknas till och med den 8 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2897 Fondobligation Nordisk Strategi SE0020541167 280% 285%
2898 Räntebevis Stena SE0020180503 7.50% 6.00%
2899 Räntebevis Intrum SE0020180511 10.00% 12.20%
2900 Räntebevis Intrum SE0020180529 12.00% 13.20%
2901 Kreditbevis Europa High Yield SE0020540318 7.50% 7.00%
2902 Kreditbevis USA High Yield SE0020540334 8.50% 7.50%
2903 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020540177 7.50% 7.00%
2904 Fondobligation Teknik Optimalstart SE0020541142 140% 145%
2905 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0020541191 170% 175%
2906 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0020180537 12% / 10% 14.50% / 10%
2908 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020540854 1.00% 0.93%
2909 Marknadscertifikat Global NL0015001HW6 105% 105%
2910 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001HX4 100% 100%
2911 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter   100% 100%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.