Aktuella villkor emission 2022:9

Till följd av den senaste tidens starka börsutveckling samt kraftigt sjunkande långräntor efter bl.a. ECB:s räntebesked publiceras härmed en extra uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019174160 160% 135%
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0019174145 200% 165%
2785 Räntebevis Stena SE0019019761 8.00% 6.80%
2786 Räntebevis Intrum SE0019019779 8.50% 8.80%
2788 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus SE0019019811 1.20% 1.25%
2789 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0018015257 18% / 7% 15% / 7%
2790 Kreditbevis Europa High Yield SE0019175647 8.00% 7.75%
2792 Marknadscertifikat Sverige NL00150018O8 100% 100%
2793 Marknadswarrant Sverige & Asien GB00BPG81433 100% 100%
2795 Aktieindexobligation Sverige SE0019354242 100% 100%
2796 Autocall Svenska Bolag Low Trigger SE0019353996 17% 16%

 

Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

24 mars 2023

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

UBS köper Credit Suisse

20 mars 2023

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor.