Aktuella villkor emission 2022:9

Till följd av den senaste tidens starka börsutveckling samt kraftigt sjunkande långräntor efter bl.a. ECB:s räntebesked publiceras härmed en extra uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0019174160 160% 135%
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart SE0019174145 200% 165%
2785 Räntebevis Stena SE0019019761 8.00% 6.80%
2786 Räntebevis Intrum SE0019019779 8.50% 8.80%
2788 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus SE0019019811 1.20% 1.25%
2789 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0018015257 18% / 7% 15% / 7%
2790 Kreditbevis Europa High Yield SE0019175647 8.00% 7.75%
2792 Marknadscertifikat Sverige NL00150018O8 100% 100%
2793 Marknadswarrant Sverige & Asien GB00BPG81433 100% 100%
2795 Aktieindexobligation Sverige SE0019354242 100% 100%
2796 Autocall Svenska Bolag Low Trigger SE0019353996 17% 16%

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.