Aktuella villkor emission 2022:3

Emission 2022:3 tecknas till och med den 27 maj. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella

2649 Aktieobligation Nordiska Bolag SE0017832249 100% 100%
2650 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0017484173 14% / 7% 15.5% / 7%
2651 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis SE0017780646 1.25% 1.30%
2653 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0017770050 2.10% 2.15%
2654 Autocall Svensk Verkstad Combo SE0017160260 13% / 4% 14.5% / 4%
2655 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0017160245 11% 12%
2657 Kredithybrid Sverige SE0017831324 100% 115%
2658 Buffertbevis Förnyelsebar Energi Platå SE0017780109 350% 380%
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GU8 100% 100%
2661 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR0014009U98 100% 100%
2662 Marknadscertifikat Idea DE000DM34GV6 120% 120%
2664 Marknadswarrant Quality Companies FR0014009U80 100% 100%
2667 Räntebevis Stena SE0017160419 6% 6.7%

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.